Résztvevők

Célunk minden kutatásban résztvevő személy autonómiájának megőrzése, a kutató és a „kutatottak” közötti viszony kiegyenlített és partneri kapcsolattá alakítása az együttműködés egész folyamatában, kezdve a kutatási téma meghatározásával, egészen a kutatási eredmények közzétételéig. E folyamatban fontos kérdés a résztvevők megnevezése. Minden tagot, professzionális kutatókat és helyieket egyaránt résztvevőnek nevezünk. A „helyi” és „nem helyi” jelzővel a tapasztalatok és a szakértelem különbözőségét, de nem a hierarchiáját jelöljük. A helyi résztvevők a moldvai magyaroktatásban egykor vagy most érintett emberek, akiknek van lokális tudásuk Moldváról, és éppúgy szakértők a saját életvilágukban, mint a magukéban a nem helyi résztvevők, akik a tudományos munkában jártas akadémiai (egyetemeken dolgozó) kutatók.