Despre cercetare

Cercetarea noastră de sociolingvistică participativă își propune să înțeleagă practicile lingvistice în schimbare ale vorbitorilor implicați în revitalizarea limbii: modurile în care vorbesc și modurile în care aceștia contribuie la bunăstarea lor. Am dori, de asemenea, să aflăm cum se raportează vorbitorii la modul în care instituțiile din jurul lor percep aceste practici. Ne propunem să facem acest lucru într-un mod colaborativ, cu direcții stabilite împreună; proiectăm o muncă în care fiecare își găsește propria bucurie și propriul scop și în care creăm spațiu pentru o învățare continuă.

Cercetarea noastră se desfășoară în perioada 2019–2023; proiectul K 131562 este finanțat de Fondul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare din Ungaria, în cadrul programului tematic de cercetare „OTKA”.

Publicațiile noastre:

Bodó Csanád: Nyelvészeti etnográfia és antropológia, Replika 119–120: 133–140., 2021.

Bodó Csanád; Lajos Veronika: A moldvai csángó nyelvi revitalizációs folyamatok kutatása: Közösen értelmezett tudások, részvételiség és bevonás, Korunk 31. évf. 9. szám, 42–50., 2020.

Fazakas Noémi; Barabás Blanka: Reinventing linguistic ethnographic fieldwork during the Covid-19 pandemic, Hungarian Studies Yearbook 2: 113–122., 2020.

Petteri Laihonen; Bodó Csanád; Heltai János Imre; Fazakas Noémi: The Moldavian Csángós: the Hungarian speaking linguistic minority in North-Eastern Romania, Grenoble, Lenore; Lane, Pia; Røyneland, Unn (eds.), Linguistic Minorities in Europe Online. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton., 2020.