A nyelvi revitalizációról

A nyelvi revitalizáció elválaszthatatlan a „nyelvi veszélyeztetettség” diskurzusaitól, azaz az egyes nyelvek körüli számokról szóló nyilvános beszédtől, szóljon ez a nyelvet beszélők létszámáról, a nyelv „életképességének” vagy a nyelvi diverzitás csökkenésének számszerűsített mutatóiról. Eszerint „[a] nyelvi revitalizáció a nyelvi veszélyeztetettségre adott válasz: egy nyelv vitalitásának megerősítése, helyreállítása, egy – valamilyen szempontból és mértékben – veszélyeztetett nyelv felélesztése” (Fazakas Noémi, A nyelvi revitalizáció néhány elméleti és gyakorlati vonatkozása posztstrukturalista szemléletben. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 28 [2016.]: 21–22).

Moldvában a magyar nyelv revitalizációja meghatározó módon a Moldvai Csángómagyar Oktatási Programhoz kapcsolódik. A Programban folyó tevékenységekről kutatócsoportunk tagjainak (részben más kutatásokhoz kötődő) publikációi itt olvashatók:

Petteri Laihonen; Bodó Csanád; Heltai János Imre; Fazakas Noémi: The Moldavian Csángós: the Hungarian speaking linguistic minority in North-Eastern Romania, Grenoble, Lenore; Lane, Pia; Røyneland, Unn (eds.), Linguistic Minorities in Europe Online. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton., 2020.

Petteri Laihonen; Peti Lehel: A moldvai csángómagyar oktatás nyelvi céljai a tanárok szempontjából. Ethnographia 131: 684–710. 2020.

Petteri Laihonen: A moldvai csángómagyar oktatási program kutatása és támogatása vizuális módszerekkel. In Tódor E.-M., Tankó E., Dégi Zs. (szerk.), Nyelvhasználat, nyelvi tájkép és gazdasági élet. I. kötet. Scientia, Kolozsvár. 2018. 15–27.

Bodó Csanád; Fazakas Noémi: Enregistering authenticity in language revitalisation. Journal of Sociolinguistics 22(5): 570–594. 2018.