A kutatásunkról

Részvételi szociolingvisztikai kutatásunk a nyelvi revitalizációban érintett beszélők változó nyelvi gyakorlatait szeretné megismerni: azt, ahogyan beszélnek, és hogy az, ahogyan beszélnek, miként járul hozzá a boldogulásukhoz. Azt is szeretnénk megtudni, hogy milyen kapcsolatuk van azokkal az elképzelésekkel, amelyeket az őket körülvevő intézményekben alakítanak ki a gyakorlataikról. Mindezt olyan együttműködésben gondoljuk el, aminek az irányait közösen határozzuk meg; olyan munkát tervezünk, amelyben mindenki megtalálja saját örömét és feladatát, és amelyben teret adunk a folyamatos tanulásnak.

Kutatásunk 2019–2023. között folyik; a K 131562 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, az „OTKA” kutatási témapályázati program finanszírozásában valósul meg.

Publikációink:

Csanád Bodó; Blanka Barabás; Noémi Fazakas; Judit Gáspár; Bernadett Jani‐Demetriou; Petteri Laihonen; Veronika Lajos; Gergely Szabó: Participation in sociolinguistic research. Language and Linguistics Compass 16(4): e12451. 2022.

Bodó Csanád: Nyelvészeti etnográfia és antropológia, Replika 119–120: 133–140., 2021.

Bodó Csanád; Lajos Veronika: A moldvai csángó nyelvi revitalizációs folyamatok kutatása: Közösen értelmezett tudások, részvételiség és bevonás, Korunk 31. évf. 9. szám, 42–50., 2020.

Fazakas Noémi; Barabás Blanka: Reinventing linguistic ethnographic fieldwork during the Covid-19 pandemic, Hungarian Studies Yearbook 2: 113–122., 2020.

Petteri Laihonen; Bodó Csanád; Heltai János Imre; Fazakas Noémi: The Moldavian Csángós: the Hungarian speaking linguistic minority in North-Eastern Romania, Grenoble, Lenore; Lane, Pia; Røyneland, Unn (eds.), Linguistic Minorities in Europe Online. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton., 2020.